Túnels de Vallvidrera

Hores Punta Hores Vall Dies Vall
Dies feiners
07.30 h - 10.30 h
17.00 h - 21.00 h
Dies feiners
00.00 h - 7.30 h
10.30 h - 17.00 h
21.00 - 24.00 h
Dissabtes,
diumenges i
festius

TARIFES 2020 vigents a partir de l’1 de gener

Tipus de Vehicles

IVA inclòs

H.P. H/D V

1

Motos amb o sense sidecar

3,39€ 3,01€

2

Turismes i furgonetes fins a 9 places de 2 eixos i 4 rodes amb o sense remolc d’1 eix sense roda bessona.

Furgons, furgonetes, camionetes, autogrues i altres vehicles de 2 eixos i 4 rodes amb o sense remolc d’1 eix sense roda bessona p.m.a. 3.500 kg.

4,35€ 3,87€

3

Camions, autocars i altres vehícles de 2 eixos i 4 rodes.

6,84€ 6,08€

4

Turismes i furgonetes fins a 9 places de 2 eixos i 4 rodes amb remolc d’1 eix i roda bessona, o amb remolc de 2 eixos.

Furgons, furgonetes, camionetes, autogrues i altres vehicles de 2 eixos i 4 rodes amb remolc d’1 eix i roda bessona o amb remolc de 2 eixos.

Camions, autogrues i autocars de 2 eixos i més de 4 rodes. Autocars de 2 eixos amb remolc. Autocars de 3 eixos p.m.a. 20 t.

9,07€ 8,07€

H.P. - Hora Punta

H.D. - Hora / Día Vall

Vigents a partir de l’1 de gener de 2020