Túnel del Cadí

TARIFES 2020 vigents a partir de l’1 de gener

Tipus de Vehicles

amb IVA

1

Motos amb o sense sidecar

9,74 €

2

Turismes i furgonetes de 2 eixos i 4 rodes fins a 9 places amb o sense remolc d’1 eix i sense roda bessona en cap eix.

Furgons, furgonetes, camionetes, i altres vehicles de 2 eixos i 4 rodes amb o sense remolc d’1 eix sense roda bessona en cap eix.

Camions, i autocars de 2 eixos i 4 rodes

12,09* €

3

Turismes i furgonetes fins a 9 places de 2 eixos i 4 rodes amb remolc de 2 eixos sense roda bessona. Turismes i furgonetes de 2 eixos i més de 4 rodes.

Furgons, furgonetes, camionetes, autogrues i altres vehicles de 2 eixos i 4 rodes amb remolc de 2 eixos sense roda bessona. Camions, autogrues i autocars de 2 eixos i més de 4 rodes.

26,38 €

4

Turismes i furgonetes fins a 9 places de 2 eixos amb remolc roda bessona almenys en 1 eix.

Furgons, furgonetes, camionetes, autogrues i altres vehícles de 2 eixos i 4 rodes amb roda bessona almenys en 1 eix.
Camions i autocars de 3 o més eixos.
Camions i autocars de 2 eixos i més de 4 rodes amb remolc.

31,64 €


*Només aquest tipus de vehicles sense remolc poden utilitzar les vies automàtiques.

Els transports de matèries perilloses tindran un suplement de 9,27€ sobre la tarifa de la categoria que li correspongui.

Els transports especials estan subjectes a una tarifa especial.